Хто ми

Громадська природоохоронна організація, що активно займається охороною рідкісних і зникаючих видів птахів і їхніх природних середовищ існування. Партнер BirdLife International в Україні.

Слідкуй за нами
Facebook
Twitter
Vkontakte
 

ПРО НАС

 

Глобально вразливі види

 

Глобально вразливими видами (globally threatened species) є такі, що належать до категорій "У критичному стані" (critically endangered — CR),
"У загрозливому стані" (endangered — EN) та "Вразливі" (vulnerable — VU), що визначають на основі критеріїв Міжнародної спілки охорони природи.

 

Саме ці категорії розглядають при плануванні природоохоронної роботи. Разом із тим, факт належності до Міжнародного червоного списку не єдина достатня підстава для першочергових заходів із охорони виду. Така належність лише вказує на рівень ризику зникнення за існуючих обставин, тоді як система визначення пріоритетів охорони повинна включати оцінку багатьох інших факторів, пов’язаних із проведенням природоохоронних заходів, зокрема, вартість робіт, матеріально-технічне забезпечення, шанси на успіх, біологічні характеристики об’єкту охорони. Необхідно також враховувати регіональні особливості розповсюдження та рівні дії ризиків.

 

Для віднесення видів до категорій "У критичному стані", "У загрозливому стані" та "Вразливий" існує шкала кількісних критеріїв. Наявність у виду хоча б одного з них уже класифікують його як такий, що має певний ступінь загрози зникнення. Кожен вид оцінюють за всією шкалою критеріїв.

 

Нині в Україні з загальної кількості 420 видів птахів 16 видів мають несприятливий природоохоронний статус у світовому масштабі і належать до глобально вразливих (2018). 

 

Савка Oxyura leucocephala EN
Казарка червоновола Branta ruficollis VU
Гуска мала Anser erythropus VU
Морянка Clangula hyemalis VU
Турпан Melanitta fusca VU
Попелюх Aythya ferina VU
Пірникоза червоношия Podiceps auritus VU
Горлиця звичайна Streptopelia turtur  VU
Дрохва Otis tarda VU
Кульон тонкодзьобий Numenius tenuirostris CR
Стерв’ятник Neophron percnopterus EN
Підорлик великий Clanga clanga VU
Орел степовий Aquila nipalensis EN
Могильник Aquila heliaca VU
Балабан Falco cherrug EN
Очеретянка прудка Acrocephalus paludicola VU

 

Приєднуйся!
Copyrights © 2017 ТОП
Розроблено на CMS Webolla